História podcastov

Meče, japonské

Meče, japonské


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Meče, japonské

Bezpochyby najznámejšie z ostrých zbraní má niekoľko zbraní mystiku a povesť japonských mečov. Schopnosť zbrane preraziť železné brnenie zabiť nepriateľa bola dobre zdokumentovaná a len málo zbraní malo taký vysoký kultúrny status počas tak dlhého obdobia histórie. Aj keď vo väčšine krajín s vojenskou tradíciou bol meč povýšený na symbol spravodlivosti a sociálneho postavenia, nikde nie je tento bod vyšší ako v Japonsku. Meč bol opísaný ako duša samuraja, pričom duchovný vývoj samurajov bol prostredníctvom Kendo alebo spôsobom meča. nielen zbraň, ale aj japonský meč je považovaný za druh umenia, ak nie za najvyššiu formu umenia, a mnohí majstri meča sú tiež zruční umelci, pretože zručnosť v jednej disciplíne má podporovať porozumenie druhej.

Sledovanie histórie japonského meča trvá 1500 rokov a je v mnohých ohľadoch príbehom dokonalosti ocele. Kľúčom k vytvoreniu meča sú samostatné úlohy mečiara a leštiteľa, z ktorých každý je veľmi odlišným remeselníkom. Kováč pripravuje oceľ opakovaným zahrievaním a kalením a opätovným tavením kusov tak, aby získala požadovanú čistotu a obsah uhlíka. Pripravený polotovar sa ďalej zohreje v peci na drevené uhlie, ktorý sa rozbije a zloží a potom sa k sebe zvarí, až kým nebude zložený z veľkého počtu chránených vrstiev. Šinganová alebo jadrová oceľ má nízky obsah uhlíka a kvôli pevnosti je zložená iba niekoľkokrát, zatiaľ čo oceľová koža alebo hadagán sa môže skladať až pätnásťkrát, čím sa získa vyšší obsah uhlíka a disperguje sa uhlík vo vrstvách. Tento držaný kus sa potom zbije do tvaru čepele s hadaganom preloženým okolo šinganu. konečné tepelné spracovanie zahŕňa prikrytie čepele zmesou prísad vrátane rôznych ílov a popola tenkou vrstvou pozdĺž okraja čepele a hrubšou vrstvou na zvyšku čepele, potom sa zahreje a ochladí vo vode.

Tento proces dáva meču centrálne pevné oceľové jadro tvrdý povrch na odvrátenie úderov a ostrú hranu, ktorá si zachová svoju ostrosť aj po použití proti pancieru. Úplný efekt je jasný po leštení, keď bude mať meč vďaka efektu vrstvy zrno. Rôzne školy výroby meča možno identifikovať podľa vzoru zrna. extrémna tvrdosť okraja sa dá identifikovať pomocou línie jasnej kryštalickej ocele siahajúcej od tanga k bodu, toto je hamon alebo odznak čepele, pretože mečiara je možné podľa nej identifikovať.

V období japonskej histórie Kofun a Nara (300-794 n. L.) Sa japonské meče dovážali hlavne z Číny a Kórey a čepele sa líšili veľkosťou až po obrovské 31-palcové/80 cm čepele, ktoré boli nájdené a mnohé z nich sú dodnes zachované v chrámových zbierkach. Tieto čepele sú známe ako čepele Chokuto a mali rôzne tvary prierezu a rovnomernú šírku pozdĺž čepele. Išlo o zbrane s priamou čepeľou, ktoré sa pomaly vyvinuli do tradičnej zakrivenej čepele.

V období Heian (794-1185 n. L.) Došlo k rozvoju klasickej japonskej kultúry a k prerušeniu čínskej kultúry. Vojenskí strážcovia a ozbrojení páni sa stali triedou samurajov a sohei alebo bojovní mnísi sa stali hlavnou vojenskou a politickou silou. V tomto období sa meč stal predmetom umenia a nástrojom vojny. horná časť čepele získala plytkú krivku, toto bol Tachi, a namontovaný samuraj niesol túto zbraň zavesenú ostrie dole z opaska. To znamenalo, že keď bola pošva ťahaná z koňa, bolo ju možné otočiť po tele, aby sa nedotýkala hlavy koní. Zbraň bolo možné použiť na rezanie alebo vrážanie a použiť ju jednou alebo dvoma rukami pre väčšiu silu.

V období Kamakura (1185-1392) boli najskôr štíhle rafinované čepele, ale na konci tohto vojnového obdobia boli čepele pevnejšie. Krivka čepele sa prehĺbila, aby sa zvýšil rezný výkon. V roku 1232 vláda Hojo zverejnila podrobný právny kódex o povinnostiach samurajov a pruhovaných nesamurajov z nosenia mečov. V roku 1274 čelila prvá mongolská invázia pod vnukom Kubilaja Khana samuraja Džingischána organizovanej armáde, ktorá sa málo zaujímala o hrdinské súboje a mala tvrdú koženú výzbroj, na ktorú ich meče tak dobré pri rezaní železného brnenia nemali žiadny vplyv. Našťastie pre Japoncov Typhoon rozptýlil mongolskú flotilu a ukončil inváziu, ale táto udalosť otriasla japonskými vojenskými myšlienkami. O sedem rokov neskôr Mongoli, ktorých vrátili Japonci, spoznali hodnotu dlhších zbraní a dlhých čepeľových oštepov (yari) a objavili sa ako ľadová naginata, dopyt po zbraniach sa výrazne zvýšil. počas bojov s Mongolmi bolo mnoho mečov zlomených a surovo vyrobených na bojisku, meče sa predĺžili a zakrivili po celej dĺžke.

V období Yoshino alebo Namboku Cho (1333-1393) nastalo obdobie občianskej vojny po zničení mongolských invázií a meče v tomto období dosahovali dĺžku čepele 40 palcov/100 cm, vďaka čomu boli vhodné pre peších vojakov bojujúcich proti kavalérii. Často boli prenesené cez späť a stali sa známymi ako seoi tachi alebo zadné meče, niektoré mali jednorazové pochvy vyrobené z papiera alebo slamy.

V období Muromachi a veku vojen (1392-1477) došlo k obnoveniu spojení s Čínou a k dlhým obdobiam občianskej vojny. Toto obdobie znamenalo vzostup povolaného kopijníka alebo Ašigaru a zmenu japonskej vojny. Mnoho mečov bolo vyrábaných sériovo a nekvalitne. Zbraň 24 palcov/60 cm ovládaná jednou rukou sa stala populárnou uchigatanou alebo úderným mečom. V tomto období sa stalo populárnym nosenie dvoch mečov, daisho. Katana alebo dlhý meč a Wakizashi alebo sprievodný meč. Dvojica sa nosila vonku, kratšie Wakizashiho nosili vnútri a v noci ich držali pri posteli. V roku 1543 dorazili do Japonska prvé delá na zápalky, ktoré znamenali začiatok konca dominancie mečov.

Obdobie Edo (1603-1867) znamenalo koniec starých tradícií meča a vzostup nových tradícií šintoistického meča. Tuhé kontroly feudálov pomohli obmedziť povstania, obchodníkom sa darilo a mnoho samurajov žilo v chudobe. V tomto období sa mnoho nezamestnaných samurajov vzdalo mečov a stalo sa vychovávateľmi kendo alebo prijali inú prácu, iní sa stali zbojníkmi alebo žili v súboji a zomreli pri násilných úmrtiach. Zákony začali obmedzovať meče na určitú dĺžku a obyčajným ľuďom bolo opäť zakázané nosiť ich najskôr v roku 1623 a potom samurajským držiteľom bolo zakázané nosiť dlhé meče v roku 1640. V roku 1798 bolo zakázané nosiť wakizashi nad 21 palcov/55 cm. Chudobnejší samuraj znamenal, že len málokto si mohol dovoliť dobré meče a mnohí mali nekvalitné zbrane. V roku 1867 bolo zakázané nosiť meče na verejnosti a mečiarov bolo málo.


Tieto meče neprežili ako artefakty a ich opis môže mať pochybnú historickosť.

Ázijské úpravy

  • Kusanagi-no-tsurugi („Meč na kosenie trávy“, sporné časové obdobie), jeden z troch japonských cisárskych regálií. Údajne je uložený v svätyni Atsuta, ale nie je k dispozícii na verejné vystavenie. Jeho existencia a pôvod zostávajú otázne. [1]
  • Thuận Thiên („Nebeská vôľa“), meč Lê Lợi, cisára Đại Việta v rokoch 1428 až 1433.
  • Zulfiqar, nožnicový dvojčepeľový meč patriaci Alimu, kalifovi Rashidunského kalifátu od roku 656 do 661.

Európska úprava

  • Attilov meč alebo Meč Marsu, meč Hunu Attilu, vládcu Hunov v rokoch 434 až 453. [2]
  • Colada („Cast [Steel]“), jeden z dvoch mečov vo vlastníctve El Cida, druhým je Tizona, ktorý je zachovaný.
  • Żuraw alebo Grus („Žeriav“), meč Boleslava III., Poľského vojvodu, v rokoch 1107 až 1138. Možno ten istý meč ako Szczerbiec, ktorý je zachovaný. [3]
  • Leggbítr alebo Leggbít („Legbiter“), gaddhjaltský meč Magna Barefoota, vikinga a nórskeho kráľa v rokoch 1093 až 1103. [4]
  • Durandal, údajne meč francúzskeho vojvodcu Rolanda. Údajný fragment Durendalu sa nachádza v meste Rocamadour. [5]

Tieto meče sú zachovanými artefaktmi alebo to boli predtým zachované artefakty, ktoré sú teraz stratené. Ich pripisovanie historickým postavám môže byť pochybné.


História samurajského meča

Samurajský meč pochádza z obdobia pred viac ako 1300 rokmi. Najvýznamnejšie historické obdobia samurajského meča sú však rozdelené do 4 fáz: Koto (pred rokom 1596), šintoizmus (1597-1876), Gendai (1877-koniec 2. svetovej vojny) a moderné obdobie známe ako Shinsaku.

Prvá čepeľ katany bola rovný železný meč s dvojitými hranami, upravený od Číňanov. Koncom 10. storočia však Japonci prerušili kultúrne styky s Číňanmi a tí sa stabilizovali, aby si v spoločnosti vytvorili vlastné triedne rozdiely. Výsledkom bolo, že vojenskí bojovníci, ktorí strážili spoločnosť, sa stali prvými samurajmi. Napriek tomu, že bolo len málo dôkazov o revolúcii samurajského meča, japonské mýty považujú Amakuniho za „otca samurajov“#8221. Amakuni bol kováč mečov, ktorý výrazne vylepšil dizajn katany.


Gunbai: Staroveká japonská vojna

Ak ste sa niekedy pokúsili priblížiť štúdiu Japonské mečeMohli ste sa stretnúť s neuveriteľným počtom rôznych teórií a s obrovskými (a príležitostne nepriateľský) nomenklatúra, ktorá preniká takým poľom. Aby bolo všetko jasné a zároveň predzvesťou tejto dlhej tradície, dnes budem hovoriť o Wantō (湾 刀), prvé c urve japonské meče.
Tento konkrétny názov je dáždnik Termín sa používa na označenie všetkých japonských zakrivených mečov, aj keď v tejto oblasti predstavím úplne prvé typy uvedenej rodiny, konkrétne warabitet o ( 蕨 手 刀 ), ktorý sa líši od zvyčajného zahnutý japonský meč neskorších období a všetkých variácií, ktoré z tohto tak ikonického a predsa zabudnutého japonského meča pramenili.

Na úvod by som rád poznamenal, že to určite nie je moja oblasť odbornosti a trvalo niekoľko mesiacov, kým sa hádanka stala viac -menej správnou. Táto téma je rozsiahla a moderná tlač ju nepokrývala tak, ako by mala. , pretože väčšina pozornosti sa venuje čepeliam neskoršieho obdobia.
Tento článok je teda skôr úvodom k téme, pretože verím, že existujú oveľa spoľahlivejšie a dôveryhodnejšie zdroje ako ja.

Rád by som však povedal, že tento článok bol možný vďaka súboru majestátna práca z Carlo Giuseppe Tacchini, „O pôvode NihonTo“, papier, ktorý je hlavný odkaz na celý článok.

Pred prepísaním týchto mečov je dôležité stručne hovoriť o politickej situácii Japonska počas Nary a raného obdobia Heain, teda medzi 8. a 10. storočím.
V skutočnosti v roku 700 Japonsko nebolo zjednotené pod ústrednou vládou a severovýchodné oblasti boli nezávislé od dvora Yamato, ktorý ovládal juhozápad súostrovia.
The Kant o regióne a celé T región ōhoku neboli pod priamym vplyvom súdu a mali svoju vlastnú jedinečnú kultúru. Zatiaľ čo ľudia Kantō boli stále dosť podobní tým, ktorí obývali južnú časť Japonska a boli postupne asimilovaní v oblasti vplyvu Yamato, sever bol osídlený Emishi ( 夷 夷) Ľudia, ktorí sú medzi súčasnými historikmi stále tajomní a veľmi diskutovaní.


Ľudia Emishi zo zobrazenia zo 14. storočia


V oboch regiónoch existovala a silná a živá kultúra koní pravdepodobne priniesli kórejskí prisťahovalci v priebehu 3. a 4. storočia a región Kan t ō bol zdrojom zruční lukostrelci koní pre armádu Yamato.
Práve v týchto oblastiach a najmä na severe to bolo nové modely mečov, pôvodom z Japonska a nezávislý od priamych vplyvov pevniny boli vyvinuté okolo 5. a 7. storočia.

V priebehu 8. a 9. storočia sa Yamato pokúsilo asimilovať oba regióny politické aliancie, integrácia týchto ľudí v Japonský spoločnosť pod kontrolou cisárskeho dvora a v konečnom dôsledku cez vojnu. Tieto časti histórie, napriek tomu, že sú mimoriadne zaujímavé, by tu neboli zahrnuté, ale je dôležité to zdôrazniť bolo to cez tento kontakt že sa tieto druhy mečov šíria smerom na juhovýchod regiónu.


Raná história, storočie V -VII

Historici zistili, že vtedajší ľudia na severe Japonska vyvinuli a mierne odlišný typ technológie tavenia železa v porovnaní s tými, ktoré ovplyvňuje pevnina na juhovýchode, to je do istej miery vysvetlené rôznymi druhmi pecí, ako aj rôzne druhy prevedení meča.
Vytvorenie tohto druhu zbraní, tzv warabitet o sa datuje do 5. storočia, v období Kofunu si však získal obľubu v 6. a 7. storočí, najmä v severovýchodných oblastiach. Napriek tomu, že ľudia na severe mali konsolidovanú a zavedenú sieť obchodu s pevninou, nenašli sa tam žiadne ekvivalentné meče, takže sa predpokladá, že navrhnutý pôvodom z Japonska.

Názov je spôsobený skutočnosťou, že dizajn rukoväte, ktorý pripomínal a mladý kapradina, s ikonickou hlavicou.
Tieto meče boli poriadne krátky, v priemere medzi 40 a 50 cm dĺžky čepele a žiadne meče nepresahovali 60 cm, pričom najdlhší príklad bol 58 cm.
Na druhej strane, oni zvyčajne šport silné zakrivenie viac ako sto vzoriek vykazuje zakrivenie a asi 22 ukazuje a sori viac ako 0,5 cm hlboké, desať z nich má dokonca zakrivenie jeden až dva centimetre, aj keď pozdĺž čepele existovali aj rovné príklady.
Toto zakrivenie môže v skutočnosti vyzerať zvláštny do netrénované oko, pretože to je zdôraznený pozdĺž rukoväte, a to tsuka-sori sa týka najmä raných príkladov.


Druhý typ je opäť in hira-zukuri a má krátky nagasa (dĺžka čepele), ale je dosť dôležité, že existuje žiadne sori na čepeli, alebo vlastne máme a inverzne uchizori ako tie, ktoré sa nachádzajú na chokuto z rovnakého obdobia.
Sugatata vyzerá ako predĺžený trojuholník, a preto sa nazýva aj „tvar vŕby". Tsuba je namontovaná zo špičky. Tieto boli objavené v oblasti Kanto, v oblasti Chubu až do južnej časti prefektúry Fukušima. V oblasti Tohoku boli nájdené iba tri kusy. Asi 14,4 % všetkých čepelí warabitu." sú tohto štýlu.

Tretí typ, pravdepodobne napriek nízkym nálezom (4,5%!), Je najznámejší najkratšia dĺžka čepele.
Ako som už povedal, sú in kissaki-moroha-zukuri, a sú buď hira-zukuri alebo kiriha-zukuri Čepele hira-zukuri sú krátke, a rukoväť aj čepeľ nemajú žiadne sori zatiaľ čo čepele Kiriha-zukuri sú stredne veľké alebo dlhé a úzke a ukazujú dosť silný sori popri Ahoj.

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina týchto mečov mala pozdĺž čepele sori, napriek niektorým príkladom toho, že sú v podstate rovné, stále ich považujeme za zahnuté meče.Rovnako ako súčasný chokut ó, čepeľ bola zvyčajne zostavená s a laminovaná konštrukcia navrstvených kúskov s rôznym obsahom uhlíka.
Väčšina z nich má a skôr mäkké jadro vložené medzi vrstvami vyššieho uhlíka obsahovej ocele, ostatné boli vyrobené viac alebo menej homogénnymi jednoduchými predvalkami so stredným až mäkkým obsahom uhlíka.
Mäkké železné jadrá boli v zásade kované železo, pokiaľ ide o uhlík, zatiaľ čo vysoký obsah bol zvyčajne v rozmedzí 0,2 až 03%.

Tieto čepele boli zvyčajne kalené a mali priemernú tvrdosť 300 HV až 350 HV, v súlade s kontinentálnymi mečmi a nižšie v porovnaní s neskoršími dobovými mečmi.
Na druhej strane, iná časť čepelí mala zvyčajne nižšiu hodnotu tvrdosti na mäkkej oceli, okolo 150-180 HV.
Preto môže byť oceľ klasifikovaná ako austenitická, je však dôležité zdôrazniť, že nie každý meč bol kalený.

Keď už hovoríme o kalení, postup sa líšil od postupu použitého v neskoršom kotúči a v dôsledku toho priniesol odlišné vlastnosti ocele (menej tvrdý okraj, s menšou retenciou hrán a náchylnejší na valcovanie, ale celkovo tvárnejší list). kvôli nižšiemu obsahu uhlíka na okraji.

Tento proces je v starých dokumentoch popísaný výrazom “uzumi-yaki“, čo znamená to vypáliť predmet úplným vložením do horúceho popola.
Mohlo by to naznačovať, že pri tomto dodatočnom opatrení sa nakoniec čepele zahriali tak, že ich celkom ponorili do horúceho popola vychladeného uhlia. Môže to však byť aj popis tvrdnutia pri nižších teplotách, okolo 400 a#176 ° C.
Existuje niekoľko čepelí, ktoré ukazujú klasiku temperovanie hliny stopy, aj keď je ťažké konsolidovať túto hypotézu, pretože čepeľ je dosť stará.

Takže pre warabite a skoré ublíženie mečom je to všetko! Dúfam, že sa vám čítanie páčilo, a dôrazne vám odporúčam pozrieť sa na vyššie uvedený dokument aa, ktorý je oveľa podrobnejšou prácou na túto tému. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte zdieľať a zanechať komentár nižšie.


Legendárne japonské meče pánov Muramasa a Masamune

Dvojica legendárnych japonských mečov s názvom Juuchi-Yosamu a Yawarakai-Te je spojená s výrobcom meča menom Muramasa a jeho mentorom, jedným Goro Nyudo Masamune. Príbeh hovorí, že Muramasa, jeden z najznámejších japonských výrobcov mečov zo všetkých, vyzval svojho pána, aby zistil, ktorý z nich dokáže vyrobiť jemnejšiu čepeľ. Obaja muži nasadili svoje najlepšie schopnosti a vyrobili najlepšiu čepeľ, akú dokázali. Muramasa vytvorila Juuchi Yosamu (čo znamená 󈫺 000 chladných nocí ”) a Masamune vytvoril Yawarakai-Te (čo znamená “ Nežné ruky ”). Pretože remeselné spracovanie a estetika neboli jediné spôsoby, ako rozhodnúť, ktorá zbraň je lepšia, muži súhlasili, že svoje projekty vyskúšajú zavesením každej lopatky na malý potok. Okraje by porezali čokoľvek, čo by jazdilo po vodnej hladine.

siwode Ručne vyrobený ostrý meč Katana ostrý pravý, zliatina zlatého draka Tsuba japonský ninja samuraj katanas (vysoko uhlíková oceľ 1060), 40 palcov

Meč Juuchi-Yosamu dokázal bez rozdielu rozrezať všetko, čo bolo v kontakte s jeho okrajom: ryby, zatúlané listy a dokonca aj vzduch, ktorý proti nemu fúka, boli bez námahy narezané. Masamune, dojatý ostrosťou svojej študentskej zbrane, zmenil miesto s Muramasom, spustil Yawarakai-Te a čakal.

Tam, kde Juuchi-Yosamu “takútočil ” všetko, na čo narazil, Yawarakai-Te strihal iba listy. Ryby prechádzajúce okolo čepele nikdy nedostali toľko žihadiel a vietor prechádzajúci nástrojom iba zasyčal ako jemný vánok.

Reakcia Muramasa na rozdiely v ich lopatkách bola zábavou. Myslel si, že jeho pán stratil schopnosť vytvoriť zbraň. Masamune bol tiež pobavený, aj keď kvôli nepochopeniu svojich študentov. Starší muž sušil a dával do plášťa Yawarakai-Te, zatiaľ čo mladší žiak sa naďalej oháňal mečom a vnímal nedostatky.

V tomto mieste sa prizerajúci sa mních rozhodol zasiahnuť. Predtým, ako poskytol svoj pohľad na test meča, sa poklonil obom mužom. Mních poznamenal, že zatiaľ čo Juuchi-Yosamu bol celkom jemná čepeľ, bol to zlý predmet, ktorý rezal veci bez ohľadu na cieľ-motýle a ľudské hlavy boli na jeho okraji to isté. Mních potom vyhlásil Yawarakai-Te za jemnejší z dvoch čepelí, pretože neporezal nič, čo by bolo nevinné alebo čo si nezaslúži byť prerezané.

Ďalšie variácie tohto príbehu

Iná verzia tejto legendy popisuje ten istý potokový test, upozorňuje však na listy, ktoré sa zrazili s každým z legendárnych japonských mečov a čepelí#8217. Listy nakrájané Juuchi-Yosamuom by sa prilepili okolo čepele, zatiaľ čo listy prechádzajúce cez okraj Yawarakai-Te pokračovali v cestovaní prúdom. Fantastickejší variant legendy opisuje listy nakrájané reformáciou Yawarakai-Te, akoby magicky, keď putovali po prúde. Ešte ďalší variant legendy o potokovom teste opisuje Yawarakai-Te buď odpudzovanie listov od jeho okraja, alebo, obzvlášť peknou trochou poetickej karmy, obnovu listov nakrájaných Juuchi-Yosamuom.

LQDSDJ Ručný meč, tradičný ručný meč Katana Meč ultra ostrý 1060 samurajský meč z uhlíkovej ocele s pochvou, plný tang, tepelne temperovaný

Muramasa vs. Masamune: Príbeh o vodopáde

O remeselnom spracovaní Muramasa a Masamune existuje samostatná, druhá legenda, ktorá nezahŕňa spúšťanie mečov do potoka. V tomto príbehu sú muži poverení výrobou mečov pre šóguna SHOGUN - „stredoveký vojenský veliteľ“, dozvedieť sa viac. (alebo cisár, podľa toho, kto príbeh rozpráva). Po dokončení mečov ich muži vyskúšali tak, že ich hodili do vodopádu a výsledky sú podobné rôznym formám legendy o teste v potoku. Veľký meč Masamune ’s ľahko vkĺzne dovnútra a von z vodopádu, zatiaľ čo meč Muramasa#8217s rozreže každú kvapku vody, s ktorou sa dostane do kontaktu. Výsledkom tohto príbehu je, že Masamune je považovaný za schopný výroby svätých mečov a niektoré verzie legendy Muramasa usmrtila za to, že nevytvorila nič iné ako zlé, bezbožné zbrane.

Skutočné meče z Masamune

Niekedy sídlia legendárne japonské meče iba v mýte a na Zemi ich v skutočnosti nikdy nevideli. Ale nie vždy. Aj keď je pravda, že títo dvaja kováči pochádzajú z veľmi odlišných období histórie, Masamune aj Muramasa boli skutočne skutočnými ľuďmi a uznávajú sa ako mečiari najvyššieho stupňa. Aj keď Yawarakai-Te môže byť mýtický, k Masamune možno vysledovať niekoľko ďalších existujúcich čepelí.

Honjo Masamune

Táto konkrétna čepeľ bola reprezentatívna pre šógunát Tokugawa počas väčšiny éry Edo, prechádzala od jedného šóguna k druhému, podobne ako odznak úradu. Honjo je považovaný za vrchol japonského meča, ktorý bol v roku 1939 vyhlásený za Národný poklad Japonska.

siwode Katana, Hollow Dragonfly Copper Tang, T10 Clay_Tempered, 40 palcov

Aj keď je masamunská časť tohto mena meča zrejmá, Honjo vychádzal zo vzťahu k Honjo Shigenagovi, generálovi zo 16. storočia pod velením Uesugiho Kenshina. Na jednom mieste v službe Kenshinovi sa Honjo dostal do kontaktu s mužom menom Umanosuke. V tom čase bol Umanosuke majiteľom meča Honjo Masamune a pokúsil sa ho použiť na pridanie hlavy Honjo ’s do svojej zbierky decapitácií. Našťastie pre Honjo čepeľ iba rozdelila jeho prilbu, čo mu poskytlo dostatok času na zabitie Umanosukea a na získanie zbrane ako vlastnej, aj keď s niekoľkými čerstvými čipmi zo šarvátky. Honjo sa držal čepele až do svojho nasadenia na hrad Fushimi okolo roku 1592 až 1595.

Honjo bude nakoniec od svojej zbrane oddelený a za veľkú sumu peňazí ju predá Toyotomi Hidetsugu, synovcovi a držiteľovi Hidejošimu. Čepeľ potom niekoľkokrát zmenila majiteľa: na Hideyoshi, na Shimazu Yoshihizo, späť na Hideyoshi a potom až do konca 2. svetovej vojny opäť do rúk rodinnej vetvy Kiiovcov rodu Tokugawa.

Počas okupácie Japonska USA zakázalo vlastníctvo ostrých japonských zbraní - či už kultúrne legendárnych japonských mečov alebo nie - kýmkoľvek iným ako policajtmi a osobami, ktoré majú osobitné vládne povolenie. Princ Tokugawa Iemasa zabavil Honjo Masamune a ďalších 14 čepelí na policajnej stanici v Mejiro v decembri 1945. O mesiac neskôr policajti z Mejiro a#8217s odovzdali zbrane seržantovi. Coldy Bimore, meno pravdepodobne chátralo kvôli fonetickým nedorozumeniam a údajne je prepojené s AFWESPAC a komisiou pre zahraničné likvidácie#8217s.

siwode The Walking Dead Michonnin Katana Sword, T10 Clay_Tempered, 40 palcov

Vyšetrovanie Bimora odhalilo, že neexistuje žiadny taký muž, ktorý by existoval, takže súčasné umiestnenie a vlastník zbrane sú predmetom špekulácií.

Fudo Masamune

Ďalším z legendárnych japonských mečov je čepeľ s názvom Fudo Masamune. Táto zbraň je pozoruhodná tým, že nesie skutočný podpis Masamune. Rovnako ako u Honjo Masamune, Fudo Masamune kúpila Toyotomi Hidetsugu v roku 1601. Hidetsugu odovzdal čepeľ Tokugawovi, ktorý ju neskôr odovzdal jednej Maeda Toshiie. Maeda Toshitsune ho neskôr vráti Tokugawovi, pravdepodobne ako darček na dôchodok. Od tej doby sa čepel stal dedičstvom rodiny Owari-Tokugawa.

Fudo Masamune je desať palcov dlhé tanto, ktoré na svojom prednom vonkajšom okraji nesie vyrezávanie koreňov stromov. Jeho zadná časť má drážky v štýle paličky a zobrazuje draka pozdĺž Ura, strana čepele je obrátená k držiteľovi. Názov zbrane pochádza z rytiny budhistického boha vojny Fudo Myo-o.

Musashi Masamune

Táto zbraň, podobne ako predchádzajúce dve, sa dostala do rúk šógunátu Tokugawa prostredníctvom pobočky Kii a bola odovzdaná do hlavnej línie klanu Tokugawa. Po Bakumatsu (koniec éry Edo) Tokugawa Iesato udelil Musashi Masamune Yamaoka Tesshu za jeho prácu na mierovom rokovaní medzi grófom Katsu Kaishu a Saigom Takamorim.

Yamaoka bol pokorný, keď dostal také majstrovské dielo, a čoskoro ho odovzdal Iwakurovi Tomomimu, vplyvnému byrokratovi, ktorého podobizeň bývala vytlačená na účtoch 500 ¥. Po zmene majiteľa až do 20. storočia sa Musashi Masamune v roku 2000 vďaka obchodníkovi Motoo Otsuyasu dostal do vlastníctva Spoločnosti na ochranu japonských umeleckých mečov. Kiežby bolo v takých bezpečných rukách viac legendárnych japonských mečov.

xinan2018 japonský 1060 T10 1045 1090 samurajská katana skutočná bitka pripravená ručne kovaná damašková uhlíková oceľ tepelne temperovaná plná tangá ostrá pochva ručne vyrobená čierna nástenná montáž…

Čepeľ je 29-palcový predmet, ktorý má mnoho vlastností spojených s kúskom Masamune. Jediný rozpor je v pomere dĺžky čepele k šírke. Historici poukážu na to, že toto je dôkaz prechodu Masamune do nanbokucho NANBOKUCHO v období 1336-1392 "dozvedieť sa viac. štýlové čepele z jeho pôvodu Kamakura. Napriek tomu, že názov zbrane a názov bol pomenovaný podľa provincie Musashi, miesta Edo a potom Tokia, v skutočnosti pochádza z údajného spojenia s Miyamoto Musashim, ikonickým šermiarom Japonska. Rovnako ako Honjo, aj toto Masamune je považované za japonský národný poklad.

Hocho Masamune

Na rozdiel od ostatných legendárnych japonských mečov v tomto zozname sú tri Hocho Masamune. Aj keď je potvrdené, že každé z týchto tanta vyrába Masamune, ich celkový vzhľad a široké telá viac pripomínajú trojicu kuchárskych nožov. Jeden z týchto čepelí má po dĺžke čepele dve krátke drážky a boli na ňom vykonané reštaurátorské práce v roku 1919. Tieto položky boli predané za sumu zhruba rovnajúcu sa 14 centom. Hocho Masamune je teraz vystavené v Múzeu umenia Tokugawa v prefektúre Aichi.

Kotegiri Masamune

Názov tejto zbrane znamená#8207Kotrovač ” Kote je chránič ruky, ktorý lukostrelci používajú na to, aby struna neštípala vo vnútri predlaktia. Príbeh hovorí, že Asakura Ujikage touto zbraňou prerušil hlasovanie ďalšieho samuraja SAMURAI 侍 „bojovníka slúžiaceho pánovi“ dozvedieť sa viac. počas vojny Onin ’s Battle of Toji. Oda Nobunaga si následne nárokoval meč a nechal skrátiť jeho dĺžku. V roku 1615 bola zbraň odovzdaná klanu Maeda, ktorý ju v roku 1882 nakoniec daroval cisárovi Meiji zbierajúcemu meč.

Prezident Harry Truman a Masamune č. 8217

Po druhej svetovej vojne bol americký prezident Harry S. Truman nadaný masamunským mečom. V súčasnej dobe je zobrazený v jeho prezidentskej knižnici a múzeu v Independence, Missouri. Vzťah Japonska a Trumana je zo zrejmých dôvodov plný zložitosti. Je však zaujímavé, že muž, ktorý odpálil dve atómové bomby, vlastnil niečo, čo by sa malo stať legendárnymi japonskými mečmi súčasnosti.


Meče, japončina - história


JAPONSKÝ Meč
JE TO SKUTOČNÉ? - JE TO STARÉ?
Všeobecný sprievodca pre nezberateľov

POZNÁMKA: Nasledujúce návrhy na určenie, či je japonský meč starý alebo nový (éra 2. svetovej vojny alebo novšia), sú iba všeobecnými sprievodcami. Žiadny jednotlivý indikátor sám neurčí, či je čepeľ meča starožitnosť alebo nedávny ročník. Čepeľ musí byť preskúmaná ako celok a nesmie byť posudzovaná iba podľa jedného kritéria. Nepokúšajte sa rozobrať meč, pokiaľ neviete, čo robíte. Môžete sa vážne zraniť a/alebo poškodiť meč. Definície pojmov nájdete v vizuálny glosár stránku.

Prvá otázka, na ktorú treba odpovedať - je to skutočný meč alebo moderná replika alebo iaito (iai cvičný meč)? Mnoho moderných replík a iaito má hliníkové čepele. V prípade pochybností skontrolujte čepeľ magnetom. Oceľ je magnetická - hliník nie je. Ak je čepeľ hliníková, meč nie je „skutočným“ mečom a už vôbec nie starožitnosťou. Lenže to, že je čepel oceľová, neznamená, že je to pravý japonský meč, pretože mnoho moderných replík je vyrobených z oceľových čepelí. Na trhu je tiež množstvo reprodukcií a falošných japonských mečov. Mnoho čínskych vojenských mečov je tiež zamieňaných s japonskými mečmi. Určite čítajte Reprodukcie a falzifikáty.

„Ninja meče“ sú hollywoodskou fikciou. Neexistuje žiadna historická dokumentácia, že ninja používal meče, ktoré boli špeciálneho dizajnu alebo sa líšili od mečov, ktoré používali iní Japonci tej doby. Každý takzvaný „ninja meč“ je čistá fantázia.

Je tam viditeľné zrno (hada) v oceli čepele? Väčšina ručne vyrábaných japonských mečov bude mať v oceli čepele viditeľné zrno. Je to spôsobené spôsobom kovania čepele pomocou viacnásobných záhybov atď. Zrno (hada) je pre začiatočníkov niekedy ťažké rozpoznať. Existujú staré meče, ktoré nemajú viditeľné zrno (muji hada), ale prítomnosť zrna určite znamená, že čepeľ je ručne vyrobená. Obilie neurčuje vek. Mnoho z lepších mečov z obdobia 2. svetovej vojny bude vykazovať výrazné zrná (hada).

Ukazuje čepeľ a pravá temperamentová línia (hamon)? Replika mečov a mnoho strojom vyrobených mečov z obdobia 2. svetovej vojny majú leptanú líniu tempery, nie skutočnú líniu tempery (hamon) vyrobenú diferenciálnym temperovaním čepele. Hamona skúmajte lupou. Skutočný hamon ukáže malé bodky/škvrny (nioi a/alebo nie) pozdĺž a medzi okrajom hamonu a zvyškom čepele. Na vyleptanej temperovanej čiare sa bude pozerať ako na hladký mrak bez akýchkoľvek vnútorných funkcií.

Ak existujú sériové čísla vyrazená v čepeli, je to strojovo vyrobená čepeľ - pravdepodobne meč poddôstojníka z 2. svetovej vojny. Všetky sú vyrobené strojovo a nie sú klasifikované ako „Nihonto“. Skontrolovať stránka s vojenským mečom príklady mečov z obdobia 2. svetovej vojny.

Je ostrie nabrúsené až na základňu, kde sa pripája k rukoväti? Väčšina čepelí z obdobia 2. svetovej vojny nie je nabrúsených až na habaki (golier). Niektoré staršie (shinshinto) meče nemusia byť tiež nabrúsené na habaki, väčšina mečov z 2. svetovej vojny však nebola. Ak ostrie nie je ostré až do habaki, nezabezpečuje to, že ide o čepel z obdobia 2. svetovej vojny, ale je to dobrý prvý indikátor.

Ak je možné kolík (mekugi) alebo skrutku držiacu rukoväť (tsuka) na čepeli vybrať a rukoväť bezpečne odstrániť (dávajte pozor, aby ste nepoškodili rukoväť alebo čepeľ - celá rukoväť by mala skĺznuť z konca drieku), vyšetrenie tanga (nakago) môže veľa povedať o veku ostria. (UPOZORNENIE: Niektoré meče môžu mať dva mekugi - jeden pri stráži a druhý pri konci rukoväte. Vždy ho skontrolujte. Nikdy neodstraňujte rukoväť silou.) Novšie meče budú mať sivý, kovový hrot, možno s trochou červenej Hrdza. (Do not remove the rust). Older swords will have more rusted tangs, ranging from brown to smooth deep black rust for the oldest swords. On newer swords the file marks on the tang will be sharp and crisp. As the tang rusts and ages, these become progressively smoother and less distinct.

NEVER CLEAN THE TANG OF A JAPANESE SWORD OR TAMPER WITH IT IN ANY WAY. - it will reduce its value by at least 50 percent!! The type and color of the rust is used to help date and to authenticate the blade.

Is the tang (nakago) signed? Many people tend to believe that if a sword is signed, that it must be hand made. That is not true. During the WW II era, many machine made blades were signed simply as a way of giving more prestige to the sword even though it was machine made. The reverse is also not true - if a sword is not signed does not mean it is machine made. Many, many antique blades were left unsigned or have had their signatures (mei) lost over time. Whether a blade is signed or not has little to do with determining if it is handmade or the age of the blade.

If there is a tang stamp (see the military sword page for examples) on the nakago, up close to the blade collar (habaki), it is a WW II era sword - these are arsenal stamps. Arsenal stamps do not appear on pre-1930's blades.

There are stories that the small papers between the handle wrap (ito) and the rayskin (same') are prayer papers to protect the soldier in battle. This is pure fiction. These are simply paper spacers to aid in positioning the wrapping properly on the handle. DO NOT UNWRAP THE HANDLE! Proces tsuka-maki (handle wrapping) is quite complicated. You cannot re-wrap the hilt with the silk cord that was removed. It will have shrunk and is likely frayed and worn. Consult someone who is trained in tsuka-maki if you need to have a handle re-built.

Sword canes (Shikomi-zue) mostly have very low grade blades. Most sword canes were produced in the late 19th Century - early 20th Century. The blades are very straight and thin and often have significant flaws. The scabbards and hilts are usually designed to resemble bamboo or old wood sticks. Rarely is a high quality blade found in sword cane mounts however, some of the mounts can be interesting with hidden, spring loaded, pop out guards.

How the sword is mounted has nothing to do with its age or authenticity. Modern replicas may look like antique swords be it a tachi, katana, wakizashi or tanto. WW II military type swords are also being reproduced today. WW II era swords have been put into shirasaya or remounted in samurai type mounts by collectors. Vice versa, antique blades are occassionally found in WW II military mounts.

There are numerous varieties of items made in the 20th Century as tourist momentos that are commonly thought to be some special type of Japanese sword. These take that shape of various dragon figures, Japanese peasants, fish etc. - all carved and painted wood figures. The blades in these items are all "soft steel" and have etched temperlines (hamon). Many will have some type of engraving, usually floral, on the blade. These items are of no interest to Japanese sword collectors. Bone tanto and swords (see below) fall into this group.

Carved bone and carved ivory sword mountings almost always have untempered, soft steel blades. These were made as tourist items from the 1870's through the 1930's. These items are purchased for the quality of the carving only. The great majority of these swords are made of carved bone, not ivory. Ivory has a distinctive grain. If you cannot see this grain or do not know what to look for, assume it is carved bone, not ivory.

Swords with carved bone handles and scabbards are of no interest to Nihonto collectors other than perhaps as an example of how poorly made a blade can be. They are referred to as "hocho tetsu" (kitchen steel) - a most derogatory term in sword circles. Swords of this type were made in all sizes, from tanto to katana or tachi. Some of these bone swords will have very low grade metal mountings, commonly with the Tokugawa mon incised into or embossed on the mountings.

The above items are only a general guide. When ANY doubt exists as to the authenticity or age of a Japanese sword, seek advice from a reputable collector. There are numerous sword clubs in many cities. Contact one of them for assistance.

If you are lucky enough to be in the possession of an authentic Japanese sword,
whether it is of WW II vintage or an antique,
be sure to CARE FOR IT poriadne.


Swords, Japanese - History

The Japanese sword, katana, or (日本刀 nihontō) is one of a few different sorts of swords made traditionally from Japan. Japanese swords have been produced as early as since the Kofun time period, however in more general terms the “Japanese swords” refer commonly to the blades with curved cutting edges made after the Heian time period.

There are numerous types of Japanese swords that differ greatly in size, shape, field of use and technique for production. A group of the more generally known types of Japanese swords have the names of the katana, wakizashi, odachi, and tachi.

Verifiably throughout history, the katana (刀 or かたな) was one of the generally made Japanese swords (日本刀 nihontō) that were used by the early and traditional samurai of old and medieval Japan. The katana is characterized and described by its unmistakable appearance: a curved, single-edged blade with a round or squared hand-guard and long grasp to suit being gripped and wielded by two hands. These hand-guards, or tsuba, are often very decorated with symbols varying from immortal or godly figures, as well as the smith´s signature or mei.

Katana or Nihontō
So the word for sword in Japanese is “Katana”, and it is the term currently used to portray the group of swords known as nihontō that have a length of 2 shaku, around 60 cm (24 inches) long, or more. Katana can likewise be known as dai or daitō among Western sword aficionados in spite of the fact that daitō is a conventional name for any Japanese long sword, actually meaning “big sword”. As Japanese does not have separate plural and singular forms, both katanas and katana are viewed as acceptable in English.

Pronounced [katana], the kun’yomi (Japanese reading) of the kanji symbol 刀, initially meaning dao or blade/saber in Chinese, the word has been embraced as a loanword by the Portuguese language. In Portuguese the word (spelled catana) means “big blade” or machete.

Antique Japanese daishō, the customary combination of two Japanese swords which were the image of the samurai.

The katana is commonly characterized as the standard size, tolerably curved (instead of the even more curved tachi sword type) Japanese sword with a sharp edge length of more than 60 cm (23 1⁄2 inches). It is portrayed by its unmistakable appearance: a curved, slim, single-edged cutting blade with a round or squared hand-guard (tsuba) and long handle to accommodate two hands.

The Katana vs. Tachi
With a couple of exemptions, the katana a tachi can be recognized from one another, whenever marked with a signature, by the area of the mark (mei) on the tang (nakago). In general, the mei, or signature, ought to be cut into the side of the nakago which would face outward when the sword was carried by a swordsman.

Since a tachi was worn with the sharp edge facing down, and the katana was worn with the sharp edge facing up, the mei, or signature, would be in opposite areas on the tang.

Western students of history have said that the Japanese katana were among the best cutting weapons in the history of world military, giving way to the awe and respect an authentic katana still inspires today.

Early instances of Japanese swords, or katana, were the straight swords named chokutō or jōkotō and others with surprising different unorthodox shapes, some of their styles and methods of production likely gotten from Chinese swords, and some of them are specifically imported from China through direct trade. In the picture below you can clearly see the evolution of the curved blade.

The different types of Japanese swords and their lengths and curves shown.

The Kotō Katana – The most exquisite and rare katanas
Swords produced in Japan somewhere in the range of years 987 and 1597 are called kotō (古刀) (lit., “old swords”) these are viewed as the apex of Japanese swordmaking. Early models of these had uneven curvatures with the deepest part of the curve at the hilt. As times changed the center of the curves would in general move up the blade. The Kotō katana can be extremely expensive and hard to come by, so if you are lucky enough to find one get it appraised.

The even earlier version of the Japanese sword was called “Warabite sword(蕨手刀)”, It had been produced by Emishi people in the Tōhoku region amidst the Heian time frame, samurai enhanced the Warabite to create Kenukigatatati (毛抜形太刀) – early Japanese sword-.

The Japanese sword known today with its profound, elegant curve has its birthplace in shinogi-zukuri (single-edged sharp edge with ridgeline) tachi which were designed and produced at some point around the middle of the Heian time period to support the need of the developing military class. Its shape mirrors the changing type of fighting and warfare in the region surrounding Japan.

Fighting from horseback was becoming the standard superior battling unit and the more traditional straight-swords chokutō were especially not optimal for battling from horseback. On the other hand the curved sword is an unquestionably more efficient and productive weapon when used by a warrior on horseback, where the curve of the sharp blade adds significantly to the descending power of a cutting activity.

How to carry a tachi and katana
The tachi is a sword which is commonly bigger than a katana, and is worn suspended with the edge of the blade facing down. This had been the tradition and standard way of dressing and carrying a Japanese sword for quite a long time- centuries, and would in the end be replaced by the katana style where the sharp edge is worn pushed through the belt with the sharp edge facing upwards.

The combination of a katana with a smaller sword such as the tanto, is known as the daishō. No one but samurai could wear the daishō: it spoke to their social power and individual honour.

The tachi was worn thrown over the left hip, and the signature, or mei, on the tang of the blade was engraved so that it would always show outwardly on the sword when worn. This trademark is vital in perceiving the improvement, functions, and distinctive styles of wearing swords from these older time-periods and into the future.

When the tachi sword was completed by wearing full protective armor, it would be joined by a shorter sword known as a koshigatana (“hip sword”) a kind of short sword with no hand-guard, or tsuba, and where the hilt and scabbard meet to give way to the style of mounting called an aikuchi (“meeting mouth”). Also knives called (tantō), were carried by many for close combat battling situations and also for personal protection or self defense.

Beginning history of the Japanese Katana

The generations of swords in Japan is partitioned into explicit time periods, each with special trademarks and styles:
• Jōkotō (ancient swords, until around 900 CE)
• Kotō (old swords from around 900– 1596)
• Shintō (new swords 1596– 1780)
• Shinshintō (more current swords 1781– 1876)
• Gendaitō (present day swords 1876– 1945)
• Shinsakutō (recently made swords 1953– present)

The Mongol attacks on Japan
The Mongol attacks on Japan in the thirteenth century impelled further advancements in development of the Japanese sword, or katana. Warriors were now regularly forced to forsake conventional mounted arrow based weaponry for close combat hand-to-hand battle, and numerous samurai found that their swords were too fragile and inclined to get damaged and chip when used against the thick leather protection and armor of the intruders.

Accordingly, the Japanese swordsmiths then began to adapt to this by developing more slender and thinner temper lines. Also, certain Japanese swordsmiths of this period started to make blades with thicker backs and greater points as a reaction to the Mongol threat. These proved to be more durable and effective in most types of combat and is still a fine standard today.

When the Sengoku Jidai common war broke out into full scale war in the fifteenth century, it heavily impacted the need for swords and other weaponry. This new tremendous requirement for swords in general together with the scale of the battling caused the exceptionally artistic procedures of developing katanas of the Kamakura time period (also known as the “Golden Age of Swordmaking”) to be partially replaced with more crude and expendable weapons.

The shipping to outside of Japan of nihontō achieved its peak amid the Muromachi time period when somewhere around 200,000 Japanese swords were delivered to the Ming Dynasty in China. This happened in an official exchange and with the goal of snatching up and collecting the entire production of Japanese weapons and make it harder for the pirates in the region to arm themselves with weapons of this type.

The samurai of the fifteenth and sixteenth hundreds, found an growing requirement for a sword to be used in closer combat and also indoors. In addition, the use of soldiers on foot equipped with spears spiraled into the production of the so called uchigatana, in both the one-handed and two-handed forms.

As the Sengoku common wars advanced, the uchigatana style developed into the modern Japanese sword, or katana, and almost completely replaced the more traditional and older tachi as the number one essential weapon of the samurai, particularly in situations when not wearing protective layers or armor. Numerous of the longer types of tachi were actually shortened in length in the 15th–17th hundreds in order to fulfill the need for the katana in demand.

The art of swordmaking slowly fell apart and degraded as time advanced and gunpowder and firearms were presented as a conclusive powerful factor on the front line of battle. Toward the end of the Muromachi time period, the Tokugawa shōguns issued guidelines controlling who could possess and equip swords, and successfully defined the standards of the nihontō sword.

Ongoing history and present day use
Under the United States occupation of Japan, among others, toward the end of World War II every single armed unit in those parts of Japan were disbanded and the production of nihontō with sharpened blades were restricted aside from under police or government authorities.

The boycott was once again lifted through an individual plea by a person by the name of Dr. Junji Honma, who showed General Douglas MacArthur all the different types of swords from the different times of Japanese history. MacArthur was able to very quickly recognize which of the blades held aesthetic value, and which swords could be considered merely more crude weapons. Because of this the boycott was changed back so that all the crude weapons, also called guntō, would be demolished while swords of aesthetic legitimacy could be claimed and traded.

All things considered, a very large number of nihontō were sold to Americans at super low prices and it is estimated that by around 1960 there were more katanas in the USA than in Japan. By far most of these one million or more swords were guntō, however there were still a stable number of older more expensive swords being traded.

Rediscovering nihontō techniques
After the Edo time frame, swordsmiths adapted to the changing needs of the people and this new generation of non-military by producing more and more consumer personal products instead of japanese swords.

The U.S. Occupation and its rules and regulations nearly put an end to the production of nihonto using the traditional techniques. A couple of swordsmiths continued with their work, and a man by the name of Honma proceeded to be the organizer of the Society for the Preservation of the Japanese Sword (日本美術刀剣保存協会 Nippon Bijutsu Tōken Hozon Kyōkai).

This organization has one primary goal – to protect and preserve the old techniques and blades. On account of the endeavors of other similar people, the nihontō did not vanish, numerous swordsmiths continued with the work started by Masahide, and the old swordmaking methods were once again rediscovered.

Modern Japanese swords – The Katanas
Modern Japanese swords produced by customary techniques are normally known as shinsakutō (新作刀), signifying “newly made swords”. Then again, they can be named shinken (真剣) when they are intended for practical battle instead of training swords for iaitō.

There are some records of good quality tempered steel nihontō, but these are uncommon at best. Some replica nihontō unfortunately have been used in robberies, which has added to the restriction on purchasing, selling, importing, carrying and using a samurai swords in the United Kingdom. It should be noted that there are many replica katanas on the market today with both dull and sharp edges claiming to be handforged or made with traditional techniques and high quality materials which often is misinformation.

Instead of falling into the marketing traps you need to note the quality, materials, type of steel, as well as weather the sharpened edge has been folded or not and how many layers etc. The balance and weight of the katana is also important if you wish to use it for practice or combat.

In Japan today, all bladed hand-made Japanese swords, regardless of whether antique or more modern, are referred to as artistic objects (and not weapons), and must have a certificate in order to be lawfully possessed. A few organizations and companies outside Japan produce katana also, with varying quality.

After World War II
After the second world war from 1945 to 1953, the production of swords and any sword-related hand to hand fighting or martial arts using katana or the like were forbidden. Numerous swords were taken, confiscated and destroyed, thus swordsmiths were not able to sustain themselves by their craft.

Since 1953, Japanese swordsmiths have been permitted to work, however with extreme limitations. Firstly any swordsmith must be authorized and serve a five-year apprenticeship, and only these authorized swordsmiths are permitted to produce Japanese swords (nihonto). Each swordsmith is permitted to manufacture only two longswords every month, and all swords must be registered officially with the Japanese Government.

Outside Japan, a portion of the katanas being created by western swordsmiths utilize present day steel combinations, for example, L6 and A2. These advanced swords imitate the size and shape of the Japanese katana, and are used by martial artists for iaidō and also for cutting practice (tameshigiri). The utilization of present day steel and technology can make very strong cutting blades without the danger of harming or obstructing the craftsman’s hard work.

Mass-created swords hereunder iaitō and shinken in the shape of katana are accessible from numerous nations, however China overwhelms the market. These sorts of swords are ordinarily mass-produced and made with a wide assortment of steels and different techniques.


The Birth of a Blade to Protect a Country

Through the Muromachi period (which spaned 1337 to 1573) the swordsmiths worked to perfect the Katana. They did so by using a different heat treatment to help create a flexible spine and a strong edge.

This heat would also help to create higher carbon iron. After many trials, the end result would be a blade-like no other, and one that would rise above all others.

In the year 1400, the Japanese swordsmiths began adding a name to the blade, the name of “Katana.” It’s believed that this name was given in response to the change within Samuari culture.

Until this moment in time samurai warriors had worn their blades with the cutting edge facing down towards the ground. The Katana was the first sword worn with the blade facing up.


Weaponry: Samurai Sword

Of all the weapons that man has developed since caveman days, few evoke such fascination as the samurai sword of Japan. To many of us in the West, the movie image of the samurai in his fantastic armor, galloping into battle on his horse, his colorful personal flag, or sashimono, whipping in the wind on his back, has become the very symbol of Japan, the Empire of the Rising Sun. And, truly, to the samurai of real life, nothing embodied his warrior’s code of Bushido more than his sword, considered inseparable from his soul.

Indeed, a sword was considered such a crucial part of a samurai’s life that when a young samurai was about to be born, a sword was brought into the bedchamber during the delivery. When the time came for an old samurai to die — and cross over into the ‘White Jade Pavilion of the Afterlife’ — his honored sword was placed by his side. Even after death, a daimyo, or nobleman, believed he could count on his samurai who had followed him into the next world to use their keen blades to guard him against any demons, just as they had wielded their trusty weapons to defend him against flesh-and-blood enemies in this life.

From the earliest recorded times, the exceptional quality of Japanese swords has made them prized and admired. The care and technical skill that went into the creation of a samurai sword made the finished product not only a noteworthy weapon of war but also a cherished work of art. When Japanese daimyos met, they would admire each other’s collection of fine swords. In 1586, when the great Japanese warlord Hideyoshi Toyotomi made peace with his archrival Ieyasu Tokugawa — making possible Toyotomi’s conquest of Japan — Toyotomi presented Tokugawa with a splendid sword to mark their newfound alliance. The sword was a work of rare beauty, accounts tell us, crafted by the inspired hands of the legendary Musumane, greatest of all Japanese swordsmiths. Masumane, ironically, rarely signed his work with his name, unlike his brother sword crafters. Ieyasu Tokugawa, meanwhile, became shogun, or military ruler, after Toyotomi’s death, founding a dynasty that would rule the country in peace for more than 250 years.

In a samurai family the swords were so revered that they were passed down from generation to generation, from father to son. If the hilt or scabbard wore out or broke, new ones would be fashioned for the all-important blade. The hilt, the tsuba (hand guard), and the scabbard themselves were often great art objects, with fittings sometimes of gold or silver. The hilt and scabbard were at times carved from ivory, just as Japanese statues often are today. Often, too, they ‘told’ a story from Japanese myths. Magnificent specimens of Japanese swords can be seen today in the Tokugawa Art Museum’s collection in Nagoya, Japan, many of which were exhibited during a tour of the United States in 1983 and 1984.

In creating the sword, a craftsman like Masumane had to surmount a virtual technological impossibility. The blade had to be forged so that it would hold a very sharp edge and yet not break in the ferocity of a duel. To achieve these twin objectives, the sword maker, or cutler, was faced with a considerable metallurgical challenge. Steel that is hard enough to take a sharp edge is brittle. Conversely, steel that will not break is considered soft steel and will not take a keen edge. Japanese sword artisans solved that dilemma in an ingenious way. Four metal bars — a soft iron bar to guard against the blade breaking, two hard iron bars to prevent bending and a steel bar to take a sharp cutting edge — were all heated at a high temperature, then hammered together into a long, rectangular bar that would become the sword blade. When the swordsmith ground the blade to sharpen it, the steel took the razor-sharp edge, while the softer metal ensured the blade would not break. This intricate forging process caused the wavy hamon, or ‘temper line,’ that is an important factor when sword connoisseurs judge a blade’s artistic merit.

So vital to the samurai spirit was the genesis of such a magnificent weapon that Shinto priests would be called in to bless the beginning of the process, and the swordsmith often underwent a spiritual purification before he began his work. V jeho Bushido: The Warrior’s Code, the best study in English of the samurai, Inazo Nitobe stated: ‘The swordsmith was not a mere artisan but an inspired artist and his workshop a sanctuary. Daily, he commenced his craft with prayer and purification, or, as the phrase was, ‘he committed his soul and spirit into the forging and tempering of the steel.”

Celebrated sword masters in the golden age of the samurai, roughly from the 13th to the 17th centuries, were indeed valued as highly as European artists such as Raphael, Michelangelo or Leonardo da Vinci. A sword creator who could almost match Masumane’s brilliance was fellow master craftsman Muramasa. The story is told of how a blade forged by Muramasa was held upright in a swiftly flowing stream and the edge effortlessly cut in two any dead leaf that the current brought against it. However, a blade made by Masumane was so sharp that, according to legend, when his blade was thrust into the water, the leaves actually avoided it!

By the time Ieyasu Tokugawa unified Japan under his rule at the Battle of Sekigahara in 1600, only samurai were permitted to wear the sword. A samurai was recognized by his carrying the feared daisho, the ‘big sword, little sword’ of the warrior. These were the battle katana, the ‘big sword,’ and the wakizashi, the ‘little sword.’ The name katana derives from two old Japanese written characters or symbols: kata, meaning’side,’ and na, or ‘edge.’ Thus a katana is a single-edged sword that has had few rivals in the annals of war, either in the East or the West.

The wakizashi, on the other hand, was even closer to a samurai’s soul than his katana. It was with the wakizashi že bushi, or warrior, would take the head of an honored opponent after killing him. It was also with the wakizashi that a samurai would ritually disembowel himself in the act of seppuku, alebo hara-kiri, before his second (kaishaku) took off the samurai’s head to end the pain. (Suicide was performed by hara-kiri, or ‘belly-slitting,’ because the Japanese felt that the hara [intestines] were the seat of the emotions and the soul itself.) In the popular American television miniseries Shogun, based on the novel by James Clavell, the daimyo Kasigi Yabu, played by Japanese actor Frankie Sakai, committed suicide by hara-kiri when his treachery to his lord, Toronago (patterned after Ieyasu Tokugawa), was discovered. Sometimes a dagger, the aikuchi, was used for ritual suicide. The main difference between the aikuchi and another dagger, the tanto, was that the tanto possessed a hand guard (tsuba) and the aikuchi did not.

There were other types of swords as well in the time of the samurai. There was the tachi, similar to the katana and an exquisite weapon reserved for court and ceremonial occasions. (It most likely was a tachi that Hideyoshi Toyotomi actually presented to Tokugawa.) The nodachi, a long, wicked-looking katana carried slung over the warrior’s back, was a massive killing weapon like the two-handed sword hefted by the German landsknecht.

Because the sword was the main battle weapon of Japan’s knightly man-at-arms (although spears and bows were also carried), an entire martial art grew up around learning how to use it. This was kenjutsu, the art of sword fighting, or kendo in its modern, non-warlike incarnation. The importance of studying kenjutsu and the other martial arts such as kyujutsu, the art of the bow, was so critical to the samurai — a very real matter of life or death — that Miyamoto Musashi, most renowned of all swordsmen, warned in his classic The Book of Five Rings: ‘The science of martial arts for warriors requires construction of various weapons and understanding the properties of the weapons. A member of a warrior family who does not learn to use weapons and understand the specific advantages of each weapon would seem to be somewhat uncultivated.’

Musashi, it should be noted, was famed for fighting with dva swords at once.

There were many different ryus, or schools, offering the instruction of kenjutsu. The art of sword fighting, as with all the martial arts, had both a physical and a spiritual dimension. The physical aspect of the training was to acquire the proper techniques that governed everything from how to stand to how to gaze at the enemy. Educated by a master, or adept, the young samurai would learn the correct way to draw his sword and how to use it. As Tsunetomo Yamamoto put it in his Hagakure, written in 1716, ‘If you cut by standing firm and not missing the chance, you will do well.’ There were five basic blows used in kenjutsu, perpetuated today in kendo: from top to bottom left to right right to left side to side and a straight-ahead thrust aimed at the throat. As Musashi wrote, ‘If we know the path of the sword well, we can wield it easily.’

The education of a samurai was deeply colored by the religion of Zen Buddhism, which like much of Japanese culture originally was an importation from neighboring China. The goal of Zen, applied to the mastery of the sword, was to make a samurai’s thought and action instantaneous, at one and the same time. V The Zen Way to The Martial Arts, Zen master Taisen Deshimaru told the story of a samurai who had just made a pilgrimage to the shrine of Hachiman, the Japanese god of war, in Kamakura at the midnight hour. Leaving the sacred precincts, he sensed a monster hiding behind a tree, waiting to pounce on him. ‘Intuitively he drew his sword and slew it in the instant the blood poured out and ran along the ground. He had killed it unconsciously….Intuition and action must spring forth at the same time.’

The goal, then, of striking without thinking was at the heart of instruction with the sword, because, as Deshimaru also related, in the deadly art of swordplay ‘there is no time for thinking, not even an instant.’ For a samurai to hesitate before striking, even for the time it takes to blink an eye, would give his opponent time to deal the mortal blow. The key to wielding a sword in a lightning stroke lay in emptying the mind of everything that did not have to do with studying the sword, a mental condition that can be called ‘no-mindedness,’ because the samurai is not holding anything in his mind except the task at hand. As the swordsman Yagyu Munemori, a contemporary of Musashi, commented, ‘The heart [of the samurai] is like a mirror, empty and clear.’

Once this state of mind was achieved, the warrior-to-be could become intent on learning the use of the sword with a single-minded concentration that was not possible in any other way. His mind cleared of any distractions, he could practice and practice until the wielding of the sword became second nature to him — intuition and action would indeed spring forth at the same instant, with deadly effect. The end result of such concentration and practice was a samurai’s ability to draw his sword and kill an enemy in one smooth movement called nukiuchi, just like a baseball player hitting the ball solidly every time he swings his bat.

The consequences of this education in kenjutsu were simply devastating — in a very real sense a revolution in warfare in the Far East. As early as the 12th century, the swordsmanship of the samurai was already the stuff of legends. In the Japanese epic, the Heiki Monogatari, written about the Gempei War that took place in the 1100s, a warrior-monk on the winning Minamoto side was heralded for using his sword, ‘wielding it in the zigzag style, the interlacing, cross, reversed dragonfly, waterwheel, and eight-sides-at-once styles of fencing…[to] cut down eight men.’

When two samurai faced off in a man-to-man duel, the climax was sharp and dramatic. In motion-picture director Akira Kurosawa’s The Seven Samurai, his best-known film in the United States, a master swordsman modeled on Musashi dispatches the other duelist with a single blow. Sometimes in real life, however, the finale would be catastrophic — the two contestants would draw and slash simultaneously, with both of them falling dead at the same moment.

Although there are no samurai duels fought in Japan today (except in samurai movies), the traditional sword fighting mentioned above is preserved in the martial arts sport of kendo, which also boasts enthusiasts outside Japan, including many living in the United States.

Kendo in Japanese literally means ‘the way of the sword.’ Although centuries have passed since the golden age of the samurai, much remains in today’s kendo of the sword-fighting art of Japan’s redoubtable warriors. Training is done in armor resembling that worn by the medieval samurai. The shinai, the bamboo sword with which kendo devotees train, much resembles the dread katana, even to the protective tsuba. Keď kendo student strikes home a blow with his shinai, he still roars from the depths of his hara, his soul, the ancient heart-stopping cry of ‘Kiai!‘ with which the samurai of old brought instant death with his sword.

This article was written by John F. Murphy, Jr. and originally appeared in the February 1994 issue of Vojenská história časopis. For more great articles be sure to subscribe to Vojenská história magazine today!


Japanese Swords

Japanese swords have been popular with the advent of media and popular television. During the Meiji Period, swords were banned to be worn in public. This caused the samurai class to vanish. But with the Showa Era, Japanese swords made a comeback, in the form of military swords.

Katana (sword)

The katana is a single-bladed sword with a curved tip. The circular or squared guard was used to block swinging attacks. It was mostly associated with the Feudal Period, where samurai could wear their swords in public. It was banned in the Meiji Period, and only worn by the military police. The katana was popularized by many samurai soap operas and Period dramas. In popular culture, it’ seen wielded by Tom Cruise in The Last Samurai.

Wakizashi (companion sword)

This was a companion sword worn by the samurai class, always hanging on the left side. It was more suitable for indoor fighting. If a wakizashi’s length is similar to a katana, it is called o-wakizashi, and if the length is similar to a tanto, it is called ko-wakizashi. The one who used a katana with a wakizashi was the founder of the Niten Ichi-ryu technique, Miyamoto Musashi, also known as the sword-saint. It was sometimes used to commit harakiri by samurai who refused to obey a new master.

Tanto

Tanto had a thin blade, akin to a knife, and was worn in the absence of a wakizashi. Its design was popular enough to make it into America in the form of tactical knives. Because of its small size, it was used in martial arts such as aikido, jujutsu, and ninjutsu. The common tanto blade types are shinogi, hira, and shobu.

Bokken

The bokken is a Japanese wooden sword used in place of a katana. The length of the sword ranges from 40 – 42 inches The bokken is made from flexible bamboo, and is deadly in the hands of a regular sword user. The blade differs when practicing different martial arts, as aikido is practiced with a blunt edge, and kenjutsu is practiced with a sharp edge. It was kept by the bedside of warriors who could handle any intruder without spilling any blood. Kaoru, from the anime Rurouni Kenshin, used this type of sword regularly.

Shinai

The components of a shinai are made from dried bamboo. Some may be treated by soaking or smoking them in resin. It’s mainly used for practicing Kendo. A shinai is used as a practice sword in order to simulate the weight of a bokken or katana, without injuring the user or the target. The user also wears a bogu, intended to protect oneself from kendo attacks. Shinai is used in Kendo, which is a Japanese form of fencing.

Swordsmiths were the first to dwell into the art of metallurgy. Their opinions were valued before any king went into battle. Now, as swords have been replaced by guns, it is becoming a lost art.


Pozri si video: Samurajský meč (Smieť 2022).